Có 1 kết quả:

shā yú

1/1

shā yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 鯊魚|鲨鱼[sha1 yu2]