Có 1 kết quả:

Pèi xiàn

1/1

Pèi xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pei county in Xuzhou 徐州[Xu2 zhou1], Jiangsu