Có 1 kết quả:

méi fēn cùn

1/1

méi fēn cùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inappropriate
(2) bad-mannered