Có 1 kết quả:

méi yǒu rén yān

1/1

Từ điển Trung-Anh

uninhabited