Có 1 kết quả:

méi zhì

1/1

méi zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hopeless
(2) helpless
(3) incurable
(4) fantastic
(5) out of this world