Có 1 kết quả:

òu féi

1/1

òu féi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manure
(2) wet compost