Có 1 kết quả:

Cāng xiàn

1/1

Cāng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cang county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei