Có 1 kết quả:

Cāng yuán Wǎ zú Zì zhì xiàn ㄘㄤ ㄩㄢˊ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cangyuan Va Autonomous County in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan