Có 1 kết quả:

Hé qǔ xiàn

1/1

Hé qǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hequ county in Xinzhou 忻州[Xin1 zhou1], Shanxi