Có 1 kết quả:

hé gǎng

1/1

hé gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

river port