Có 1 kết quả:

hé tān

1/1

hé tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) river bank
(2) strand