Có 1 kết quả:

hé gǔ

1/1

hé gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

river valley