Có 1 kết quả:

hé mǎ

1/1

hé mǎ

giản thể

Từ điển phổ thông

con hà mã

Từ điển Trung-Anh

hippopotamus