Có 1 kết quả:

fèi shuǐ

1/1

fèi shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

boiling water