Có 1 kết quả:

yóu qì tián

1/1

yóu qì tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oilfields and gasfields