Có 1 kết quả:

yóu huà

1/1

yóu huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oil painting