Có 1 kết quả:

yóu mài

1/1

yóu mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

naked oat (old)