Có 1 kết quả:

zhì sāng

1/1

zhì sāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to prepare for a funeral