Có 1 kết quả:

Zhì duō xiàn

1/1

Zhì duō xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhidoi county (Tibetan: 'bri stod rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州|玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai