Có 1 kết quả:

zhān zhān zì xǐ

1/1

zhān zhān zì xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

immeasurably self-satisfied