Có 1 kết quả:

Yán hé Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn ㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yanhe Tujia autonomous county in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区[Tong2 ren2 di4 qu1], Guizhou