Có 1 kết quả:

Yán tān qū

1/1

Yán tān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yantan district of Zigong city 自貢市|自贡市[Zi4 gong4 shi4], Sichuan