Có 1 kết quả:

xiè mì

1/1

xiè mì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to leak secrets