Có 1 kết quả:

xiè nù

1/1

xiè nù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give vent to anger

Một số bài thơ có sử dụng