Có 1 kết quả:

xiè hèn

1/1

xiè hèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give vent to anger