Có 1 kết quả:

xiè fèn

1/1

xiè fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to give vent to anger