Có 1 kết quả:

Zhōng
Âm Pinyin: Zhōng
Tổng nét: 8
Bộ: shǔi 水 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノフ丶丶丶
Thương Hiệt: EHEY (水竹水卜)
Unicode: U+6CC8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Nôm: trọn

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

Zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 汷[Zhong1]