Có 1 kết quả:

Quán shān

1/1

Quán shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Quanshan district of Xuzhou city 徐州市[Xu2 zhou1 shi4], Jiangsu