Có 1 kết quả:

Quán shān qū

1/1

Quán shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Quanshan district of Xuzhou city 徐州市[Xu2 zhou1 shi4], Jiangsu