Có 1 kết quả:

quán bì

1/1

quán bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coin (archaic)