Có 1 kết quả:

Quán gǎng

1/1

Quán gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Quangang district of Quanzhou city 泉州市[Quan2 zhou1 shi4], Fujian