Có 1 kết quả:

bó chē ㄅㄛˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to park (a vehicle) (loanword)
(2) parking
(3) parked car