Có 1 kết quả:

bó chē

1/1

bó chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to park (a vehicle) (loanword)
(2) parking
(3) parked car