Có 1 kết quả:

fǎ lán ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

flange (loanword)