Có 1 kết quả:

Fǎ lán dé sī ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄉㄜˊ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Flanders, region (state) of Belgium 比利時|比利时[Bi3 li4 shi2]