Có 1 kết quả:

Fǎ lán sī ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

France (phonetic transliteration)