Có 1 kết quả:

Fǎ lì sài rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pharisee