Có 1 kết quả:

fǎ guó wú tóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

plane tree (Platanus x acerifolia)