Có 1 kết quả:

Fǎ tǎ hè

1/1

Fǎ tǎ hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fatah, Palestinian organization