Có 1 kết quả:

fǎ lǜ yuē shù lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

legal force (i.e. binding in law)