Có 1 kết quả:

Fǎ yuán sì

1/1

Fǎ yuán sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fayuan or Source of the Law temple in Beijing