Có 1 kết quả:

Fǎ zī lǔ lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Maulana Fazlullah, Pakistan Taleban leader