Có 1 kết quả:

Fǎ huá jīng

1/1

Fǎ huá jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

The Lotus Sutra