Có 1 kết quả:

Fǎ lán sī

1/1

Fǎ lán sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

France (phonetic transliteration)