Có 1 kết quả:

Fǎ lún cháng zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Wheel turns constantly (idiom); Buddhist teaching will overcome everything