Có 1 kết quả:

Fǎ lōng sì

1/1

Fǎ lōng sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hōryūji, complex of Buddhist temples near Nara 奈良, Japan, dating back to the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代 (c. 600)