Có 1 kết quả:

Sì xiàn

1/1

Sì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Si county in Suzhou 宿州[Su4 zhou1], Anhui