Có 1 kết quả:

fàn guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

floodlight