Có 1 kết quả:

fàn zhū sān jiǎo

1/1

fàn zhū sān jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Pan-Pearl River delta
(2) The nine provinces of Southern China around Guangzhou and the Pearl River delta
(3) South China