Có 1 kết quả:

fàn chēng

1/1

fàn chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

general term