Có 1 kết quả:

Bō lán yǔ ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Polish (language)